• messenger
  • Perguntas e Respostas
  • Contactenos
  • Pesquisar
Close

SOTOZEN-NET > Biblioteca > Telefone do Coração

Telefone do Coração

1. Da Felicidade ao Nirvana

Rev. Shoshun Morita, Chokoji, Prefeitura de Shizuoka

2. Adoção da Impermanência

Rev. Tairyu Kozuki, Taioji, Prefeitura de Mie

3. Reiniciar

Rev. Kodo Washiyama, Daichinji, Prefeitura de Okayama

4. Arranjar uma bengala antes de cair

Rev. Shomyo Sato, Erinji, Prefeitura de Miyagi

5. Medo da ponta do meu nariz

Rev. Shinetsu Fukushima, Chokoji, Prefeitura de Saitama

6. Voltar a dar as mãos

Rev. Tenshu Someya, Anzenji, Prefeitura de Ibaraki