• messenger
  • Preguntas frecuentes
  • Contactenos
  • Rechercher
Close

SOTOZEN-NET > Templos de la Esucuela Soto Zen > Organización y templos fuera de Japón (Inglés) > Poland > Hakubaizan Sanboin

Hakubaizan Sanboin

  • Local

  • English

Świątynia znajduje się w Polsce w mieście Szczecinie i należy do tradycji japońskiej szkoły buddyjskiej Soto Zen, a prawnie działa w ramach Misji Buddyjskiej w Polsce. Świątynia powstała w 1995 roku w grudniu na prośbę buddystów, którzy mieszkali w Szczecinie. Szczecin oddalony od głównych centrów w kraju nie miał takiego miejsca, gdzie buddyści oraz osoby zainteresowane mogłyby uczyć się Dharmy lub spotykać różnych nauczycieli. Miejsce, w którym jest świątynia, to samo centrum miasta z łatwym dostępem dla wszystkich. Świątynia założona była od początku w mieszkaniu jednego ze świeckich buddystów, który odsprzedał je Misji Buddyjskiej w 1998 roku. Do końca 1998 roku regularnie odbywały się krótkie trzydniowe odosobnienia w świątyni w czasie pierwszych trzech dni miesiąca. Jednakże wzrastające zainteresowanie i zbyt skromne warunki uniemożliwiły dalszą kontynuację tych odosobnień. Od kilku lat świątynia organizuje dłuższe odosobnienia w lutym w specjalnie wynajętym poza miastem miejscu.

> More

Ogólne informacje

Nazwa świątyni
Hakubaizan Sanboin
Osoba odpowiedzialna
Rev. Kanzen Maślankowski
Adres
Ul. Ks. Bogusława X ¾. Polska
Telefon
+48 (0)6 94 231 420
E-mail/ Strona int.
sanboin@mahajana.net
www.sanboin.mahajana.net
Jak dojechać
20 minut od Dworca Głównego w Szczecinie
Język
Polski/Angielski/Japoński
Zakwaterowanie
Max 20 osób

Regularna praktyka

 [Zazen (medytacja) / ceremonie]

Data/Godzina
Zazen – 18:30 ~20:00pm /Poniedziałek/
Poranna ceremonia – 10~10:30 każdej niedzieli
Wykład - 11:00~12:00 każdej niedzieli
Opłata
Bezpłatny udział

 [Sesshin (odosobnienia)]

Data
Organizowane nieregularnie
Opłąta
różna

Dla początkujących

Proszimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy

The temple is located in Poland in the city of Szczecin and adheres to the Japanese Buddhist Soto Zen school. In Poland it functions as part of The Buddhist Mission. The temple started to function in December 1995 in response to the desire of the Szczecin Buddhist practitioners' wish. Szczecin was far from the main urban communities of Poland and it didn't have a place where Buddhists could learn about Dharma or meet Buddhist teachers. Currently Sanboin is located in the city centre which and is readily accessible. Originally, the temple was located in a practitioner's flat who sold it to The Buddhist Mission in 1998.

Until the end of 1998, at the beginning of each month there were regular three-day retreats held in the temple. However, the unfavorable conditions and decreasing number of participants resulted in the abandoning of this schedule. Since then the temple has been organizing longer retreats in February, but in a rented place in the country.

> More

General information

Temple/ Zen Center/ Dojo Name
Hakubaizan Sanboin
Responsible
Rev. Kanzen Maślankowski
Address
Ul. Ks. Bogusława X ¾, Poland
Tel/ Fax
+48 (0)6 94 231 420
E-mail Web
sanboin@mahajana.net
www.sanboin.mahajana.net
Access
20 minutes on foot from the main train station in Szczecin
Language
Polish/English/Japanese
Accommodation
Max 20 persons

Regular practice

 [Zazen (meditation) / Service]

Date/Hour
Zazen – 18.30h-20.00h /Monday
Morning Service – 10.00h-10.30h every Sunday
Dharma Talk - 11.00h-12.00h noon Every Sunday
Fee
Free

 [Sesshin (retreat)]

Date
Irregular
Fee
Depends on the length of sesshin

For beginners

Please inquire by email or phone in advance